Blogger: Aldo de Jong


Aldo de Jong is Oprichter van Claro Partners waar hij werkt voor klanten in heel Europa. Gepassioneerd door innovatieve nieuwe producten en diensten die echt aansluiten met gebruikers werkt hij vanuit Barcelona een de optimale user experience. Aldo is een strateeg met een sterk analytisch vermogen en zakelijk inzicht, gecombineerd met creativiteit en passie voor het begrijpen van mensen. Vanuit zijn ervaring in het werken in en voor grote organisaties, begrijpt hij wat er nodig is om een initiatief te nemen via de organisatie naar de markt, en bij het overwinnen van weerstand tegen verandering.

Blogger: Martijn Hulst


Martijn Hulst is een van Nederlands´ toonaangevende Healthcare 2.0 specialisten. Hulst heeft zich gespecialiseerd in interactieve zorgmarketing- en communicatie waarmee zorginstellingen zich online en in conversatie met haar doelgroepen kunnen onderscheiden en profileren. Martijn heeft ruime ervaring in het begeleiden van organisaties als ziekenhuizen, GGZ-instellingen, huisartsenorganisaties, ouderenzorgorganisaties, koepel- en patiëntenverenigingen bij conversatie met doelgroepen, profilering en waardecreatie.

Blogger: Petra Iuliano


Petra Iuliano is gespecialiseerd in strategische innovatie en eigenaar van Iuliano Intelligent Marketing. Haar passie is het doorbreken van vastgeroeste denkpatronen om kansen te creëren voor businessgroei. Om deze patronen te doorbreken zet zij met name Blue Ocean Strategy tools in en het Business Model Canvas. Blue Ocean Strategy is een vorm van innovatief marketingdenken waarbij je gelijktijdig kosten drukt en klantwaarde verhoogt. Je genereert daarmee waarde-innovatie. Het idee erachter is dat je de concurrent omzeilt en je buiten je marktgrenzen treedt om nieuwe marktvraag te creëren.

Blogger: Evert Jan Koning


Evert Jan Koning is een strateeg met digitaal dna. Als oprichter van VUE (sinds 2003) richt hij zich op het helpen vormen van strategie met social media in relatie tot communicatie, innovatie en engagement voor merken die maatschappelijke meerwaarde nastreven. Hij denkt en schrijft over relevante ontwikkelingen, trends, en doet onderzoek naar de kritische succesfactoren van social media, digitale communicatie en innovatie. Bovenal echter onderscheidt Evert Jan zich door zijn motivatie organisaties beter te laten bijdragen aan levenskwaliteit.

Blogger: Daniela Martínez


Daniela Martínez is a strategic designer currently working in the position of marketing manager in Barcelona. Being a newly starting marketing professional Daniela combines her unequalled enthousiasm and fresh attitude to marketing in her approach to analyzing brands. Daniela is committed to brands, research and design thinking in business strategy. Her activities and societies: Thesis project; Business Plan for a Consultancy Agency in Eco-Innovation, a sustainability and social integration project. Daniela recieved a Honorable Mention with Excellence at Universitat de Barcelona.

Blogger: Irene van Nispen Kress


Irene van Nispen Kress is creatief, trainer, designer, videomaker en schrijver. Ze is gespecialiseerd in het vertalen van ontwikkelingen op het gebied van internet in concepten, het overbrengen van boodschap met tekst, beeld en geluid. Ook komt ze tot haar recht als ze functioneert als schakel tussen techniek en vertaling van wensen. In haar rol als coach fungeert zij als enthousiaste, creatieve regisseur en adviseur. Zij is heeft een groot inlevingsvermogen in zowel doelgroep als klant, en is gewend groepen en individuen te stimuleren.

Blogger: Marco van Hout


Marco van Hout is co-founder and creative director of SusaGroup. SusaGroup is a strategic design consultancy with a particular focus on emotion as the key to create better, more enjoyable products and services and meaningful experiences in the end. SusaGroup combines scientific competences with market insights in the development and application of innovative, valid, and relevant tools to measure emotions. SusaGroup advises and trains several large corporations and FMCG’s in improving their products and services based on insights in the emotions of their customers.

Blogger: Wilko Wielinga


Wilko is experienced in consultancy and call center management. As CRM consultant at a large, international consulting firm he focuses on the improvement of service organizations. Besides that he has a strong interest in Social Media.  Social Media has, in his opinion, strengthened the voice of the customer and thereby kick started a shift in control from brand to customer. He believes that brands should focus more on being in the middle of the conversation instead of “yell and sell”. Wilko foresees that the role of brands within the society becomes more and more prevalent and that brands should react on this by focusing more on commitment and contribution from its customer base.

twitter feed